Support

Filter op:

 

School & Algemeen

Hoe kan ik cookies verwijderen of uitschakelen?
Cookies kun je altijd zelf via je browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als je cookies uitschakelt.
Hoelang blijven cookies staan?

De meeste cookies van Backxpositief.nl verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Wat doen onze cookies?

De verschillende cookies zorgen ervoor dat:
- Je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen
- De artikelen in je winkelwagentje bewaard blijven totdat de browser wordt gesloten
- Je veilig winkelt bij www.backxpositief.nl
- De website snel geladen wordt
- Fouten op de website worden opgespoord
- Verbeteringen worden getest

Wat zijn cookies?

Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. Cookies van www.backxpositief.nl zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

Worden de gegevens die ik tijdens mijn bestelling invoer, veilig verstuurd?

Je gegevens gaan gecodeerd via een beveiligde verbinding (https) over het internet. Zodra een SSL-verbinding (Secure Socket Layer) tot stand is gebracht, verschijnt er in de browser een gesloten slotje.

Mag ik zonder toestemming van Backx Positief Schoolfotografie gegevens van deze website kopiëren en gebruiken?

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Backx Positief Schoolfotografie of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Backx Positief Schoolfotografie.

Zijn alle gegevens op deze website ten alle tijden up to date?

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Wordt mijn privacy op deze website gewaarborgd?

Wij respecteren je privacy en zorgen ervoor dat de informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit ongevraagd delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. De beveiliging en verwerking van jouw gegevens gaat conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 2018. Hierover lees je meer op https://www.backxpositief.nl/privacy-statement . De beelden die door ons worden geüpload in de webshop zijn tevens beveiligd door de combinatie van twee codes en worden in je account afgeschermd met een door jouw aangemaakt wachtwoord.

Wat zijn de leveringsvoorwaarden van www.backxpositief.nl/bestellen

Op deze pagina en via de link leveringsvoorwaarden kun je de leveringsvoorwaarden van de webshop van Backx Positief Schoolfotografie nalezen.