Privacy statement

Privacy verklaring voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website van Backx Positief Schoolfotografie bezoekt.

1. Beheer

De website www.backxpositief.nl en alle gerelateerde (sub)domeinnamen worden beheerd door Backx Positief Schoolfotografie, waarbij ook Backxpositief.nl een handelsnaam is van Backx Positief Schoolfotografie. Ons bedrijf, gevestigd aan Twentepoort west 52, 7609 RD Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Backx Positief Schoolfotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

2. Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Backxpositief.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie tenzij er is ingeschreven voor een nieuwsbrief of actie door middel van naam en E-mailadres.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@backxpositief.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Cookies

4a Backxpositief.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Backxpositief.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
4b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hier vindt je onze Cookie verklaring.
4c Via Google Analytics worden op Backxpositief.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:
• We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
• We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
• We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
• We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.Mocht je toch niet willen dat je geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekersactiviteit deelt met Google Analytics.
4d Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

5. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy verklaring terecht bij Backxpositief.nl. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@backxpositief.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Backx Positief Schoolfotografie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7. Disclaimer

Backxpositief.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy verklaring voor Klanten is een aanvulling op de Privacy verklaring voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Backxpositief.nl.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Backxpositief.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Aanhef
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Wachtwoord
- Telefoonnummer (optioneel)
- Klantnummer en ordernummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Backxpositief.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het afhandelen van uw betaling
1b U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
1c Het verwerken van een bestelling.
1d Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1e Om goederen en diensten bij u af te leveren

2. Gegevens verstrekken aan derden

Backx Positief Schoolfotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant op de Backxpositief.nl website(s) verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Backxpositief.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Backxpositief.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

5. Termijn van bewaring

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 18 mei 2018.

Vragen of klachten?

Backx Positief Schoolfotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice op telefoonnummer 0546-456606 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12:30 en 13:00 tot 16:30) uur of via info@backxpositief.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Backx Positief Schoolfotografie | 7609 RD Almelo | 0546-456606 | info@backxpositief.nl