Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Backx Positief Schoolfotografie VOF of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Backx Positief Schoolfotografie VOF.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Backx Positief Schoolfotografie VOF
Mevr. J. Backx (joke@backxpositief.nl)
Twentepoort West 52
7609 RD ALMELO