Gegevensbeschermingsbeleid

Informatie over Schoolfotografie & de AVG wetgeving

Inleiding

Backx Positief Schoolfotografie is leverancier van de dienst schoolfotografie en het online product backxpositief.nl en backxpositief.nl/bestellen. Hierbij vinden verwerkingen van persoonsgegevens plaats, zoals de registratie van de koppelingen voor onderwijsinstellingen en online levering van ons product aan de ouders/verzorgers.

Door de komst van de nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 is ingegaan, zijn er aantal wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop wij onze persoonsgegevens verwerken.

Verwerking persoonsgegevens

Backx Positief Schoolfotografie (ook wel genoemd, de verwerker), voldoet aan de verplichtingen van de AVG door met onderwijsinstellingen, leveranciers en fotografen (ook wel genoemd, de verantwoordelijke) een verwerkersovereenkomst op te stellen en deze te ondertekenen alvorens er een opdracht wordt uitgevoerd.

Backx Positief Schoolfotografie heeft een model-verwerkersovereenkomst beschikbaar.

De verwerker zal de persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden of anderszins door haar verwerkt worden, uitsluitend verwerken ten behoeve van de verantwoordelijke. Het is voor de verwerker niet toegestaan persoonsgegevens:
- voor eigen doeleinden te verwerken;
- voor andere of verdergaande doeleinden te verwerken dan in de overeenkomst is bepaald;
- aan derden te verstrekken voor zover dat niet is toegestaan op basis van de overeenkomst.

Subverwerkersschap

Backx Positief kan mogelijk opdracht geven aan andere partijen om persoonsgegevens te verwerken, Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van een dienst als weTransfer of Google Drive of Podio. Backx Positief Schoolfotografie waarborgt contractueel dat al deze sub-verwerkers/onderaannemers die een rol spelen bij de uitvoering van de overeenkomst, de volledige beperkingen en verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst na zullen leven, om zo een equivalent beschermingsniveau van de persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartijd en vernietiging persoonsgegevens

De verantwoordelijke verplicht de verwerker om de in opdracht verwerkte persoonsgegevens bij beëindiging van de Verwerkersovereenkomst te doen vernietigen, tenzij de persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, zoals in het kader van (wettelijke) verplichtingen.

Toestemming, beveiliging en transparantie

- Persoonsgegevens worden alleen bewaard, als deze relevant/noodzakelijk zijn voor de actie
- Persoonsgegevens worden alleen verzameld, voor de noodzakelijke tijd van een actie;
- Klant geeft bij bestellen toestemming voor het (tijdelijk) bewaren van gegevens, door het aanvinken van de opt-in “Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden”;
- Klant geeft zelf toestemming voor het opslaan van diverse soorten cookies, om optimaal gebruik te kunnen maken van de website;
- Beveiliging van persoonsgegevens wordt gegarandeerd door een HTTPS verbinding, ook bij onze leveranciers;
- Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
- Persoonsgegevens zijn door de klant in te zien;
- Persoonsgegevens kunnen op verzoek worden verwijderd.

Specifieke informatie over welke persoonsgegevens er worden opgeslagen voor klanten en bezoekers van onze website vindt u in ons privacy statement.

Verzoeken van betrokkenen

De AVG ken diverse rechten aan betrokkenen toe. Backx Positief handelt een verzoek van een betrokkene binnen een maand na ontvangst van het verzoek af volgens Art 12, lid3.